Ultrasound ile Ruhsal Hastalıklar Tedavi Etmek Mümkün Mü?

Ultrasound ile Ruhsal Hastalıklar Tedavi Etmek Mümkün Mü?

Ultrasound ile Ruhsal Hastalıklar Tedavi Etmek Mümkün Mü? 

Ruhsal hastalıklar; kişinin sosyal davranışlarını, bilişsel becerilerini, duygularını, görevlerini yapmasını ve insanlar ile olan ilişkilerini olumsuz şekilde etkileyen rahatsızlıklardır. Yaşamın erken dönemlerinde başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kronikleşebildiği gibi  ilerleyen yaşlarda da görülebilmektedir. Ruhsal hastalıklara, genetik ve genetik olmayan birçok şey sebep olabilmektedir. Cinsiyet, beyinde gerçekleşen biyokimyasal ve morfolojik bozukluklar, genler, çevresel ve kültürel faktörler bu sebeplerin sadece birkaçıdır.[1] Birçok ruhsal rahatsızlık bulunmaktadır ve genellikle normal olmayan düşünme şekili, duygusal açıdan denge halinin kaybolması, kişinin ilişkilerinde ve davranışlarında gerçekleşen normal olmayan değişimler ile belirtileri karakterize edilmektedir. Depresyon, duygu durum ve bipolar bozukluklar, şizofreni, demans ve otizm gibi hastalıklar bu hastalık sınıfına girmektedir.[2] Yapılan araştırmalara göre; anksiyete, duygu durum değişiklikleri ve somatoform rahatsızlıkları kadınlar arasında daha yaygın bir şekilde görülmektedir. [3] 

Ruhsal Rahatsızlıklar Nasıl Teşhis Edilir?

Ruhsal hastalıkları teşhis etmek için, her hastalıkta olduğu gibi, kişinin sağlık geçmişi büyük öneme sahiptir. Sağlık geçmişi göz önüne alınan kişi, fiziksel ve psikolojik testlere tabii tutulabilir. Bazı ruhsal hastalıklara tiroid veya diğer fizyolojik sorunlar sebep olabilmektedir ve ruhsal rahatsızlığa neyin neden olduğunu daha iyi anlamak açısından fiziksel testler önemlidir. Fizyolojik testler sonucunda herhangi bir sebep bulunmaması durumunda bir psikiyatri veya psikolog eşliğinde kişi psikolojik testlere tabii tutulur. Bu testler sırasında, profesyoneller ek testlerin ve medikal yöntemlerin yardımına başvurabilir.[4] Örneğin, şizofreni ve anksiyete gibi beyinde gerçekleşen biyokimyasal bozukluklar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar, hasta hayattayken herhangi müdahale olmaksızın nörogörüntüleme yöntemleri ile teşhis edilebilmektedir. [1] 

6 Most Misunderstood Mental Disorders You Should Know About

Ruhsal Rahatsızlıklar Tedavi Edilebilir Mi?

Mental sağlık alanında yapılan çalışmalar sonucunda, mental hastalıkları tedavi etmek eskisi kadar imkansız değildir. İki çeşit tedavi yöntemi bulunmaktadır; psikoterapötik ve somatik tedavi yöntemleri. Psikoterapötik; kişilerin bireysel, ailesi veya eşleri ile birlikte katıldıkları seanslar, rahatlama eğitimi veya hipnoterapi gibi tedavileri kapsayan yöntemdir. Somatik tedavi; ilaçla tedavi, elektrokonvülsif terapi ve beyinin uyarılması sonucu tedavi gibi yöntemleri kapsamaktadır. [5] Beynin uyarılma prensibine dayanan Transkranyal Ultrason Stimülasyonu(TUS) yöntemi ile ruhsal sorunlar ile ilişkili beyin aktiviteleri ve davranışlar iyileştirebileceği ve bu sayede kişilerin mental sağlığına tekrar kavuşabileceği düşünülmektedir. TUS, bir insanın duyma sınırın üstünde frekansta, kişiye çembersel mekanik titreşimler göndererek çalışır. Düşük yoğunluktaki frekanslar ile herhangi dokuya zarar vermeden ve ısınma olmadan, ultrason ile dokular uyarılabilir. Fareler üzerinde yapılan ve motor kortekse odaklanılan bir çalışmada, ultrason ile farenin hareketlerinde hiçbir anormallik olmadan pati hareketi yapması sağlanmıştır. Bu ve bunun gibi çalışmalar, TUS’un beyin aktivitesini düzenleyerek mental hastalıkları iyileştirme amacı ile kullanımı için umut ışığı olmuştur. Henüz klinik olarak insanlar üzerindeki etkisi kesinleşmemiş olsa da bu alanda çalışmalar devam etmektedir. [6]

Kaynakça 

[1] W. H. Organization, W. H. O. D. of M. H. and S. Abuse, and D. C. P. Project, Disease Control Priorities Related to Mental, Neurological, Developmental and Substance Abuse Disorders. World Health Organization, 2006.

[2] WHO, “Mental disorders,” Who.int, Nov. 28, 2019. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders.

[3] M. Klose and F. Jacobi, “Can gender differences in the prevalence of mental disorders be explained by sociodemographic factors?,” Archives of Women’s Mental Health, vol. 7, no. 2, pp. 133–148, Apr. 2004, doi: 10.1007/s00737-004-0047-7.

[4] A. Morin, “Mental Illness Types, Symptoms, and Diagnosis,” Verywell Mind, Mar. 25, 2019. https://www.verywellmind.com/definition-of-mental-illness-4587855.

[5] M. B. First, “Treatment of Mental Illness – Mental Health Disorders,” MSD Manual Consumer Version, Mar. 2020. https://www.msdmanuals.com/home/mental-health-disorders/overview-of-mental-health-care/treatment-of-mental-illness.

[6] S. Hameroff et al., “Transcranial Ultrasound (TUS) Effects on Mental States: A Pilot Study,” Brain Stimulation, vol. 6, no. 3, pp. 409–415, May 2013, doi: 10.1016/j.brs.2012.05.002.

2560 1707 Author