Siemens Healthineers Akademi İle Eğitimine Yön Ver!

Siemens Healthineers Akademi İle Eğitimine Yön Ver!

Eğitim bir süreç ve bu süreç sonucunda ortaya çıkan bir ürün olarak tanımlanmaktadır.[1] Kısaca açıklamak gerekirse, bir çocuk doğar ve bu sayede öğrenme süreci başlar. İlk önce yürümeyi öğrenir, çevresinde insanlar farkında olmadan, en basitinden, günlük yaşantılarında yaptıkları hareketlerden biri olana yürüme ile bir nevi çocuklarına eğitim verir.

Sonra çevresinde duyduğu konuşmalar ve yakın çevresinden aldığı direktifler ile kelimeleri öğrenmeye ve konuşmaya çalışır. Bunların yanında kendini tanımaya, çevresiyle iyi ilişkiler kurmaya, çevresindekileri sorgulamaya ve bir topluluğun parçası olmaya başlar. Sosyal eğitiminin yanında, belirli bir yaşa geldikten sonra okula başlayarak hem sosyal hayatta öğrendiklerini geliştirmeye devam eder hem de akademik hayata adım atar. Normal koşullar altında bireyler sadece okullara veya kurslara gidip gelerek akademik eğitimlerini alabiliyorken, pandemi koşulları insanları evde kalmaya zorlamış ve gelişen teknoloji ile hayatımıza giren online eğitimler, eğitim dünyası için en kolay ulaşılabilir çıkış noktası olmuştur. Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında eğitim gören kişiler de evden eğitim almaya başlamıştır. Bu bağlamda sağlık sektörü için diğer eğitimlerin yanında, online eğitimin önemi artmıştır ve kişilerin bu alanındaki bilgi ve yetkinliklerini artırmak amaçlı birçok eğitim programı hazırlanmıştır.

Siemens Healthineers Ailesi eğitimin öneminin farkında olarak gelişen dünya şartlarına, ihtiyaçlara ve teknolojiye ayak uyduracak şekilde 2004’ten bu yana farklı eğitim programları hazırlamaktadır ve bu programları güncellemektedir. Siemens Healthineers Akademi sayesinde günümüze kadar 1000’i aşkın doktora, sağlık teknisyenine, hastane yöneticilerine, akademisyen ve öğrencilere eğitim hizmeti sunmuştur. Bilgi vermenin yanı sıra uygulama yapmanın öneminin de farkında olarak uygulamalı sınıf eğitimleri ve çalıştay düzenlemekte ve kurumlara özel saha eğitimleri ile paydaşlarının ihtiyaçlarına proaktif çözümler sunmaktadır. Ayrıca, uzaktan eğitim kapsamında, profesyonel bir ekip tarafından geleneksel eğitim anlayışı ve modern eğitim anlayışını tek noktada toplayan harmanlanmış eğitim(blended learning) sistemi baz alınarak düzenlenen eğitimler de Siemens Healthineers Akademi tarafından verilen önemli eğitim hizmetlerinden biridir.

Siemens Healthineers Akademi tarafından düzenlenen eğitimler nelerdir?

Akademi tarafından verilen eğitimler 3 ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar;  bireysel eğitimler,  kurumsal eğitimler ve özel programlardır.

Bireysel Eğitimler (https://levelupegitim.com/)

Siemens Healthineers ve Level Up Eğitim’in yaptığı eğitim ortaklığı sayesinde, alanında uzman kişileri ve katılımcıları ortak bir alanda buluşturarak online ya da yüz yüze eğitim imkanı sunmaktadır. Herhangi aracı olmaksızın özgür bir şekilde alanında uzman olan kişilere sorularınızı yöneltebileceğiniz gibi onlarla bire bir çalışma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Katılımlar sınırlı sayıdadır ve herhangi bir ödeme yapmadan eğitimler için ön kayıt oluşturabilirsiniz. Ayrıca, katılım sağlayacağınız zamanı kendinize göre özgürce ayarlama imkanı bulabilirsiniz. [2] (https://youtu.be/AuCTSRo8QhQ)  

Kurumsal Eğitimler

Siemens Healthineers profesyönel ve tecrübeli ekibi tarfından, sağlık sektörünün dinamiklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış uygulamalı sınıf ve kurumlara özel eğitimler 4 ana başlık tarafında toplanmıştır. Eğitimler, eğitim alacak kişilerin seviyelerine uygun olarak(başlangıç ve ileri düzey eğitimler) dizayn edilmiştir.

  1. MR Eğitimleri

MR cihazları ve teknolojisi ile yakından ilgisi olan öğrenci, yönetici, doktor, hemşire veya kullanıcak olan teknisyen,biyomedikal mühendisler için sistemin tanıtımı, yeni nesil cihazlar, cihazın nasıl çalıştığı gibi temel bilgiler içeren başlangıç düzeyinde geniş kapsamlı eğitimler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bilgi birikimi gerektiren kardiyolojik, Neuro (Beyin)/MSK (Kas-İskelet) ve  Body – Onkoloji / mMR gibi MR görüntüleme alanlarında uzmanlaşmak isteyen kullanıcılar, doktorlar veya bu alanda hastanesinin etkinliğini arttırmak isteyen yöneticiler için ileri düzeyde eğitim imkanı da sunulmaktadır. Kurumların isteği üzerine, MR teknolojisinin kullanımında verimliliği arttırmak yönünde eğitim de verilebilmektedir.

  • CT Eğitimleri

MR Eğitimlerinde olduğu gibi, CT teknolojisi ile yakından ilgisi olan öğrenci, yönetici, doktor, hemşire veya kullanıcak olan teknisyen,biyomedikal mühendisler için sistemin tanıtımı, yeni nesi cihazlar, cihazın nasıl çalıştığı gibi temel bilgiler içeren başlangıç düzeyinde geniş kapsamlı eğitimler bulunmaktadır.

Kardiyak CT görüntüleme alanında herhangi bir tecrübesi olmayan fakat bu alanda bilgi sahbi olmak isteyenler için sistemin ve cihazın tanıtımından çalışma prensibi ve bir görüntüyü anlamak için gereken temel bilgilere kadar, başlangıç düzeyinde kapsamlı bir eğitim sunulmaktadır. Devam eğitimi olarak, bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için daha detaylı bir eğitim de mevcuttur.

Ayrıca, kurumların isteği üzerine, cihazın parametrelerinden düşük dozda etkili kullanımına kadar detaylı bilgiler kapsayan cihazın verimli kullanımı hakkında eğitim imkanı da sunulmaktadır.

  • AX(Anjiyografi) Eğitimleri

Anjiyografi alanında, kişilerin planlama ve görüntüleme sistemi hakkında bilgilerini genişleterek Kardiyoloji / Radyoloji bölümlerinin iş akışının hızlandırılması, daha etkili teşhis ve tedavi kalitesi elde edebilmesi için verilen temel eğitimlerden, 3D anjiyografi teknolojileri,  kanın vasküler sistemdeki akış özelliklerinin takibini sağlayan Sensis cihazı, damar sistemi ve damar hastalıklarını gerçek zamanlı (4D) izleme imkanı sağlayan Syngo Dyna 4D cihazının ileri düzeydeki eğitimlerini kapsayan eğitimler bulunmaktadır.

  • MI (Nükleer Tıp Görüntüleme) Eğitimi

Nükleer Tıp Görüntüleme(NTG) alanında kullanılan PETCT, SPECT gibi cihazların tanıtımı, çalışma prensipleri ve bu alanda kullanılan radyofarmosotikler gibi başlıca konuların yer aldığı başlangıç düzeyinde bir eğitimden oluşmaktadır. [3]

Özel Eğitimler

Kurumlarını talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, servis kalitesini ve hızını arttıranmaya yardımcı, daha güvenli ve çevreci yaklaşımlar sunmak için hazırlanan programlardır.

Bunlar;

  1. Uzaktan Eğitmen 2.0

Siemens Aplikasyon Uzmanı tarafından verilen tamamen kurumun veya kişinin bireysel ihtiyaçlarına özgün, uzaktan cihaz ve klinik aplikasyon desteği eğitimidir. Herhangi bir uzmanın kurumda fiziksel olarak bulunmasına gerek kalmadan, kurumun veya kişinin kendi sistemi üzerinden uzmanların yönlendirmesi ve kontrolü ile gerçekleştirilen oturumlardan oluşmaktadır. Bu programda, ileride oluşabilecek problemler için aplikasyon merkezini arayarak kısa süreli çözümler getirerek servis uzmanının gelip incelemesini beklemek yerine, eğitimler yardımıyla kurumunuzda bulunan personellerin bu sorunlar için kesin çözümler getirebilecek düzeyde eğitime sahip olması amaçlanmıştır. [4]

  • Doz Yönetim Programı

Doz yönetimi; hastanın ve radyoloji alanında çalışan sağlık görevlilerinin sağlığı, alınan görüntünün kalitesi(hassas ve tekrarlanabilir sonuçlar)  ve cihazın verimli kullanılabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Siemens Healthineers ailesi doz kullanımına karşı hassas bir yaklaşım göstererek, hem hastanın ve sağlık personellerinin sağlığını korumak hem de cihazın gelişmiş bir şekilde kullanımını sağlayarak operasyon verimliliğini  artırmaya yardımcı olmak için ‘Doz Yönetim Programı’ sunmaktadır.

Program şu şekilde işlemektedir; ilk olarak doz yönetimi ve radyasyon alanında sağlık çalışanlarına temel eğitim verilir, temel amaçlar ve hedefler belirlenir. İkinci aşama olarak kurumda yer alan cihazlar ve özellikleri incelenir, klinik süreç ve iş akışı belirlenir ve hangi alanların geliştirilebileceği analiz edilir. Üçüncü aşama olarak ise kullanıcılara eğitimler verilmeye devam edilir ve ilerlemeler yakından takip edilir. Son olarak bütün sonuçlar derlenerek bir rapor oluşturulur. Çıkan rapora göre tekrar düzenlemeler yapılır ve ileriye yönelik planlar oluşturulur. [5]

  • Üniversite Eğitim Programı

Üniversitelerin ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen, online ve uygulama eğitimlerini kapsayan bir eğitim programıdır. Siemens Healthineers’ın internek sitesinde yer alan formu doldurarak, bireysel veya kurumsal olarak eğitim talebinde bulunabilirsinir. (https://www.siemens-healthineers.com/tr/education/saglik-akademi/kayitformu)

Ayrıntılı bilgi ve akademi hakkında son bilgileri yakından takip etmek için mutlaka ziyaret edin: https://www.siemens-healthineers.com/tr/education

Kaynakça

[1]       R. A. Hahn and B. I. Truman, “Education Improves Public Health and Promotes Health Equity,” International Journal of Health Services, vol. 45, no. 4, pp. 657–678, May 2015, doi: 10.1177/0020731415585986.

[2] “Level Up Eğitim,” levelupegitim.com. https://levelupegitim.com/hakkimizda (accessed Jan. 19, 2022).

[3] “Siemens Sağlık Akademi.” Accessed: Jan. 19, 2022. [Online]. Available: https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/1800000003367621/4c01436e5383/siemens_saglik_akademi_egitim_katalog_1800000003367621.pdf.

[4] “Kurumunuza Özel Uzaktan Çözümü.” Accessed: Jan. 19, 2022. [Online]. Available: https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/e0387f827dc25bd3/9a89938222dc/Internet-Remote-trainer.pdf.

[5] “Doz Yönetimi Programı.” Accessed: Jan. 19, 2022. [Online]. Available: https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/5f7ed9e865230703/9a767c9014c9/DozYonetimi.pdf.

1024 683 admin